Remonty 2022 r. Rozliczenie za okres: 02.02.2022 – 08.05.2022 r.

Sprawozdanie finansowe
Finansowe sprawozdanie z ostatnich trzech miesięcy !!!!!!  luty – maj – 2022 r.

1. Podsumowanie ofiar otrzymanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy:
a) Z ofiar składanych w kopertach 16.110 zł W tym koperty:
3 x 150
40 x 200
4 x 250
8 x 300
1 x 360
2 x 400
3 x 500
1 x 600
1 x 1.000
b) Przelewy na konto parafialne 11.580 zł W tym:
 6 x 150
14 x 200
1 x 230
6 x 300
1 x 350
1 x 400
1 x 500
1 x 600
4 x 1.000
c) Składki z 2-giej niedzieli m-ca (luty, marzec, kwiecień 2022) 7.203,20 zł
Razem       34.893,20 zł
Bardzo dziękuję Wszystkim, za Waszą ofiarność, szczególnie za ofiary na remonty.
3. Rozliczenie pozostałego do spłaty długu za prace remontowe:
Kwota zaległego długu do zapłaty 89.774,78 zł
Fundusze zebrane w okresie ostatnich 3 miesięcy 34.893,20 zł
AKTUALNA KWOTA DŁUGU
NA DZIEŃ 08.05.2022 r.
54.881,58 zł
Bardzo dziękuję Wszystkim, którzy mają ciągle zaufanie do kościoła i kochają swoją parafię, a co z tego wynika troszczą się materialnie również o swój kościół parafialny.
Tym bardziej, że w tych trudnych czasach, które dotykają finansowo Wasz budżet rodzinny, każda ofiarowana kwota ma szczególny wymiar w Waszej ofiarności i jest rzeczywiście prawdziwym darem serca.
Dziękuję Wszystkim, na których dar serca, jak zresztą było to przez minione lata zawsze mogę liczyć.
Dziękuję też za Wasze zrozumienie i Waszą ofiarność, dzięki której pozostały dług za prace remontowe będziemy mogli spłacić do końca.
Następne rozliczenie i podsumowanie dokonam za trzy miesiące.
Jeszcze raz Wszystkim za wszelkie okazane dobro, życzliwość i ofiarność bardzo dziękuję.