Remonty 2022 r. Rozliczenie za okres: 08.05.2022 – 14.08.2022r.

Sprawozdanie finansowe
Finansowe sprawozdanie z ostatnich trzech miesięcy !!!!!!  maj – sierpień – 2022 r.

1. Podsumowanie ofiar otrzymanych w ciągu ostatnich 3 miesięcy:
a) Z ofiar składanych w kopertach 4.100 zł W tym koperty:
1 x 2. 000
2 x 500
1 x 400
1 x 300
2 x 200
b) Przelewy na konto parafialne 4.850 zł W tym:
5 x 500
1 x 350
10 x 200
c) Składki z 2-giej niedzieli m-ca (maj, czerwiec, lipiec 2022) 9.964,80 zł
d) Ofiary z poświęcenia samochodów 3.786,20 zł
Razem       22.701,00 zł
Bardzo dziękuję Wszystkim, za Waszą ofiarność, szczególnie za ofiary na remonty.
3. Rozliczenie pozostałego do spłaty długu za prace remontowe:
Kwota zaległego długu do zapłaty 54.891,58 zł
Fundusze zebrane w okresie ostatnich 3 miesięcy 22.701,00 zł
AKTUALNA KWOTA DŁUGU
NA DZIEŃ 08.05.2022 r.
32.196,58 zł
Bardzo dziękuję Wszystkim, którzy mają ciągle zaufanie do kościoła i kochają swoją parafię, a co z tego wynika troszczą się materialnie o swój kościół parafialny.
Tym bardziej moja wdzięczność, że po wykonanych pracach nic się nie dzieje, bo remonty zostały wykonane i zapłacone, a więc zapał ofiarodawców jak to bywa w tej sytuacji spadł, nie ma już wizualnych efektów remontów, ale zobowiązania ciągle pozostają. Tym bardziej moja wdzięczność i serdeczne podziękowanie, Tym Wszystkim, którzy doskonale ten problem rozumieją !!!
Tym bardziej, że w tych trudnych czasach, kiedy dotknęła nas wszystkich rosnąca inflacja, co uderza w każdy budżet Waszej Rodziny, ale także i parafii, bardzo serdecznie pragnę Wam Wszystkim podziękować za zrozumienie i waszą ofiarność, która wyraża się w ostatnich miesiącach tym, że ze składki niedzielnej praktycznie zupełnie zniknął metalowy bilon, który został zastąpiony papierowymi banknotami.
Bardzo to miłe i budujące, jeszcze raz dziękuję Wam za to ekonomiczne zrozumienie i Waszą troskę o dobro parafii.