Remonty 2023/24 r. Rozliczenie za okres: 01.07.2023 – 31.01.2024r.

  Finansowe sprawozdanie z ostatnich siedmiu miesięcy !!!!!!
1. Z ofiar, które wpłynęły w kopertach w kościele, jak i w przelewach na konto parafialne:
  9 x 150,
32 x 200,
3 x 250,
16 x 300,
10 x 400,
11 x 500,
1 x 600,
1 x 700,
2 x 800,
7 x 1.000,
3 x 2.000,
4 x 5.000,
1 x 15.000,
1 x 20.000,
7 II niedziel miesiąca – 10.550,
  RAZEM DAJE TO SUMĘ:       104.250,00 zł
 
2. W związku z zaistniałą sytuacją energetyczną i wysoką ceną energii, mając określone  możliwości ogrzewania naszej świątyni, po odpowiednich konsultacjach z fachowcami zmuszeni byliśmy wybrać najbardziej korzystny i opłacalny wariant ogrzewania kościoła, dlatego zakupiliśmy agregat prądotwórczy koszty tej inwestycji to:

20.000 tys. zł.

W cenę tej inwestycji weszły:

  • Agregat
  • Specjalne kable, by doprowadzić prąd do kościoła
  • Gniazda
  • Piece grzewcze

Bardzo serdecznie pragnę podziękować za ofiarowaną robociznę, bo cena byłaby  jeszcze wyższa, trzeba było przeprowadzić w ziemi okablowanie do kościoła, jak i w kościele, założyć odpowiednie gniazda i wszystko połączyć i zgrać technicznie.

3. PLANY INWESTYCYJNE !!!!!!!!!
  Najważniejszą sprawą, która wpłynie na oszczędność ogrzewania kościoła, jest montaż zewnętrznych okien, które zapewnią izolację ciepła, gdyż obecne nie stanowią żadnego.

Jak wygląda sprawa z oknami:

Wykonane są trzy okna, które w najbliższym czasie będą montowane.
W planie jest do wykonania czwarte, wszystkie cztery są już zapłacone.

Całkowity koszt okna wraz z montażem i obróbką to: około 20.000 tys. zł.

Co wchodzi w taki koszt okna:

  • Wykonanie z najlepszych i trwałych materiałów, inwestycja na wiele lat.
  • Nietypowy rozmiar każdej wnęki okiennej jest inny, stąd też do każdego okna trzeba  zrobić osobny projekt.
  • Nietypowy i unikalny kształt, szczególnie jeżeli chodzi o łuk okienny występujący w każdym oknie, sprawa o tyle skomplikowana, że w Polsce jest tylko jedna fabryka, która wykonuje takie nietypowe konstrukcje, stąd tak długi niestety okres oczekiwania.  Również te wszystkie nietypowe czynniki sprawiają, że taki jest koszt.

Jak zatem wynika z powyższego sprawozdania, do zrobienia i sfinansowania pozostają jeszcze trzy okna, będziemy to zadanie realizowali według możliwości finansowych parafii.

 

PRAGNĘ BARDZO SERDECZNIE PODZIĘKOWĆ WSZYSTKIM, KTÓRZY MIMO TYCH TRUDNYCH CZASÓW CIĄGLE CIERPLIWIE I WYTRWALE WSPIERAJĄ SWOJĄ PARAFIĘ, DZIELĄC SIĘ SWOIM SERCEM, ZATROSKANIEM, ZROZUMIENIEM I OFIARNOŚCIĄ.