Remonty 2023 r. Rozliczenie za okres: 01.01.2023 – 30.06.2023r.

  Finansowe sprawozdanie z ostatnich sześciu miesięcy !!!!!! styczeń – czerwiec 2023 r.
1. Z ofiar, które wpłynęły w kopertach w kościele, jak i w przelewach na konto parafialne:
  5 x 150.
40 x 200.
1 x 210.
1 x 220.
4 x 250.
1 x 280.
4 x 300.
1 x 340.
1 x 350.
5 x 400.
9 x 500.
1 x 600.
1 x 700.
1 x 800.
1 x 1. 000.
1 x 1. 500.
1 x 1. 700.
1 x 5. 000.
1 x 3. 600 – Dar dzieci komunijnych
6 II niedziel miesiąca – 10. 800.
  RAZEM DAJE TO SUMĘ:       44.550,00 zł
 
2. Jak Wszyscy pamiętamy, 20 marca 2020 r. ogłoszono pandemię i wszelkie związane z nią ograniczenia. Ostatni etap prac remontowych, czyli ogrodzenie wokół kościoła zakończyły się w listopadzie 2019 r. Koszt tych prac wyniósł 562 tys. Kwota przyznanej wtedy już ostatniej dotacji – wyczerpaliśmy wszystkie możliwości w 100 % – wyniosła 210 tys. Trzeba zatem było dołożyć do tych prac 352 tys.
Dlaczego to wspominam, ponieważ był to najtrudniejszy okres w historii remontów naszego kościoła, spowodowany nieprzewidzianą zaistniałą sytuacją.
Wobec tak trudnej sytuacji, mając na względzie przede wszystkim dobro pracowników i źródło utrzymania ich rodzin robiłem wszystko, by jak najszybciej spłacić należność za wykonane prace.
Poprosiłem wtedy centralne instytucje Archidiecezji Poznańskiej o odroczenie wszelkich świadczeń finansowych, do których zobowiązana jest parafia w ciągu roku / poza wszelkimi zbiórkami do puszek, które są ważne i regulowane były na bieżąco/, by jak najszybciej uczciwie wywiązać się w zapłaceniu należności za wykonane prace.
W związku z tym, w tym roku przeżywaliśmy wizytację i trzeba było uregulować również ten dług.
Średnie opłaty w ciągu roku od naszej parafii przeznaczone na ten cel, wahają się w granicach ok. 10 tys. Sumując więc 3 lata, zaległa kwota wyniosła 30 tys.
Kwota ta wcześniej została włożona w remont naszego kościoła.
Tak na dzień dzisiejszy, wobec istniejącej sytuacji ekonomicznej dotykającej nas wszystkich wygląda ekonomiczne funkcjonowanie naszej parafii.
  PRAGNĘ BARDZO SERDECZNIE PODZIĘKOWĆ WSZYSTKIM, KTÓRZY MIMO TYCH TRUDNYCH CZASÓW CIĄGLE CIERPLIWIE I WYTRWALE WSPIERAJĄ
SWOJĄ PARAFIĘ, DZIELĄC SIĘ SWOIM SERCEM, ZATROSKANIEM, ZROZUMIENIEM I OFIARNOŚCIĄ.
 
 • Za Waszą ofiarność przez ofiary przelewane na konto i składane na składkę w kościele…
  Średnia składka niedzielna wacha się w granicach od 1.500. zł – do 2.500. Najczęstsza to dolna granica.
  Średni koszt utrzymania miesięczny parafii, to granice między 5. a 7.tys.
 • Bardzo dziękuję, Wszystkim, którzy pomagają mi przez wszelkie prace wykonywane w kościele i wokół niego, ciągle coś trzeba naprawić, konserwować, odnowić, nie informuje o tym, bo co tydzień byłaby nudna lista w ogłoszeniach. Zresztą ofiarodawcy tego sobie nie życzą.
 • Chociażby ostatnio naprawa i konserwacja jednej z monstrancji, którą sfinansowali ofiarodawcy.
 • Gdybym za wszelkie te prace musiał zapłacić, to są również nie małe pieniądze.
 • Dziękuję Wszystkim, którzy systematycznie dbają o porządek i stan zieleni na terenach wokół kościoła, a jest ich wiele, to tez ogromna pomoc i wkład finansowy poświęconego czasu i wysiłku.
 • Dziękuję Wszystkim, którzy odpowiadają na moją prośbę i poświęcają swój czas, by nasza świątynia była co tydzień posprzątana i ubrana kwiatami. To tez ogromny wkład.
 • Dzięki Bogu, wiele jest ciągle osób, które tak po prostu szczerze, z potrzeby serca według ewangelicznej zasady, niech nie wie prawica co czyni lewica, służą mi swoją pomocą, dzięki czemu kościół i nasza wspólnota parafialna mogą ciągle normalnie funkcjonować i służyć wszystkim, którzy uświęcają tu swoje życie i dożą do najważniejszego celu, jakim jest zbawienie własnej duszy.
3. PLANY INWESTYCYJNE !!!!!!!!!
  Trudno o nich mówić, wobec zaistniałej sytuacji ekonomicznej i związanej z tym zasobem budżetów rodzinnych.

 • Najważniejszą sprawą, która wpłynie na oszczędność ogrzewania kościoła, jest montaż zewnętrznych okien, które zapewnią izolację ciepła, gdyż obecne nie stanowią żadnego.
 • Przypominam , że koszt takiego jednego okna to kwota ok. 15 tys. zł. + koszt zamontowania i obróbki.
 • Na jedno okno znalazł się ofiarodawca, i na drugie odłożyłem z waszych ofiar. Będziemy je montowali jesienią.
 • W obecnej sytuacji, kiedy wykorzystaliśmy wszelkie dotacje i pomoc z zewnątrz, oraz możliwości tajemniczego ofiarodawcy, możemy liczyć tylko na swoje już możliwości. Tak mieliśmy wielkie szczęście i ogromną do tej pory pomoc finansową.
 • Kolejne okna w zależności od Waszej ofiarności będziemy montować, jak tylko będzie nas na nie stać.
 • Kto chce się przyczynić i wesprzeć tę inwestycję, może przekazać ofiarę z wyraźnym zaznaczeniem, że jest ona przeznaczona tylko na ten cel.
 • O kolejnych postępach w zakresie tych prac, będę informował Was w następnych sprawozdaniach finansowych.
 • Ostania sprawa związana jest z naszym cmentarzem parafialnym. Wszyscy, którzy tam chodzą widzą, że zapełnia się on w tempie błyskawicznym i za chwilę będzie brakowało miejsca. W związku z tym, przychodzi niestety czas, że będziemy dokładnie zagospodarowali, każde wolne miejsce, również groby zaniedbane i opuszczone a także nie opłacone…