Rozważania odpustowe 06.09.21 r. – «Fiat»

“Fiat mihi secundum verbum Tuum.” /Niech mi się stanie według słowa twego./

fragm. kazania z 06.09.2021 r. o. Krzysztofa ze Zgromadzenia Ojców Paulinów:

Pan Bóg przychodzi o różnych gestach.
Maryja nie odłożyła pójścia za Bogiem na potem.
Święci ludzie myśleli, dyskutowali z Bogiem, ale dawali Mu szansę.
Pan przychodzi, nie tak, jak my sobie wymyślimy.
Jezus powiedział do św. Faustyny, że bezustannie wylewa łaski, krocie łask,
ale najgorsze jest to, że niektóre wracają do Niego niewykorzystane.
Prostujmy ścieżki Panu, bo do nas chce przyjść.

[„Fiat” Boga powołało do istnienia świat, „fiat” Maryi sprowadziło na ten świat Zbawcę. Jak my odpowiadamy na Boże powołanie: wymawiając się, uciekając przed Bogiem, szarżując? Czy mam odwagę każdego rana stawać do modlitwy i słuchać co On ma dziś dla mnie? Może dlatego nie modlę się zwłaszcza z rana, bo jeszcze usłyszę, jak Duch Święty mówi: „Dziś pojednaj się w pracy z kolegą, którego obraziłeś”; lub „wróć do domu bez „piwka”, bo syn czeka, obiecałeś mu wspólny wyjazd”; albo „zostaw tę kobietę, z którą się spotykasz”; „to nie jest mężczyzna, którego przewidziałem dla ciebie”; itd. Modlitwa poranna może być bardzo „niebezpieczna”, bo otwierająca nas na Bożą wolę i zmieniająca nasze plany i projekty. Modlitwa wieczorna często jest podsumowaniem dnia i najczęściej nie wnosi „radykalnych” zmian do naszego życia, próbujemy w niej, by Bóg bardziej lub mniej, ale zaaprobował nasze wybory. (źródło ks. Robert Muszyński/http://sfd.kuria.lublin.pl/)]

“Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych”

——-***——-
Jak trudno być godnym Twoich obietnic, Boże…
Jak trudno być jak Maryja.
Ona była godna tego, byś powierzył Jej niezwykłą misję.
Godna NIEBA.
Czysta.
Pełna miłości.
Wolna, jak każdy człowiek.
Nie musiała.
Słuchała uważnie Twoich słów.
Rozważała w ciszy.
I zawierzyła.
Wytrwała do końca.
Dała nam najwspanialszego przyjaciela.
Takiego, który kocha, trwa obok nas bez względu na wszystko. Wybacza.

Dziękuję Ci Matko!
Z Tobą Matko tak radosne me serce! 

Ilustracja

źródło: LEONARDO DA VINCI „ZWIASTOWANIE” / WIKIPEDIA