Rozważania różańcowe – Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna… 

Tak, często boję się przyznawać do Boga, Jezusa…

Boję się mówić o Bożym Królestwie, o cudach Twojego Syna, bronić… Ciebie.

Tak, o Tobie Maryjo też boję się mówić…

Tchórz ze mnie…

Wiem jednak, że kiedy z całego serca postanowię się zmienić, stanę przed Tobą i zacznę się modlić, Ty dasz mi…

jeszcze jedną szansę…

Maryjo, dziękuję, że mi wybaczasz, że we mnie wierzysz, że jesteś zawsze przy mnie.

Boże, Ty dajesz światło życia idącym za Tobą (Ps 1)