Rozważania różańcowe – Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna… my też często gubimy w życiu Jezusa. Proszę pomóż nam go  wtedy szybko odnaleźć i przylgnąć do Jego serca na nowo z jeszcze większą mocą i wiarą. Gdy tylko szatan będzie próbował zapalić gniewem nasze serca, rozmyślajmy o Panu i Jego potędze, zawsze wtedy szukajmy Jego oblicza. Pamiętajmy o cudach, które On uczynił, o Jego znakach, o wyrokach ust Jego (Ps 105 (104). Zasłuchajmy się, jak radzi Jezus w Ewangelii, w Słowo Boże i przestrzegajmy go, wówczas zło nie będzie miało do nas dostępu (Łk 11, 27-28).

Gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na miejscu właściwym. (św. Augustyn)