Sposób przyjmowania Komunii Św. na rękę

Sposób, w jaki należy godnie przyjąć Ciało Pana Jezusa  na rękę:

    1. Ciało Pana Jezusa w Komunii Św. przyjmujemy TYLKO w postawie STOJĄCEJ.
    2. Każdy kto przyjmuje Komunię Św. na rękę, powinien pamiętać o wcześniejszym zdjęciu rękawiczek.
    3. Komunię Św. należy PRZYJMOWAĆ na LEWĄ DŁOŃ podtrzymywaną przez prawą.
    4. Stojąc przed kapłanem, PRAWĄ ręką zabieramy Ciało Pańskie z lewej dłoni  i SPOŻYWAMY PRZY KAPŁANIE.
    5. W ŻADNYM WYPADKU WIERNEMU NIE WOLNO ODCHODZIĆ Z CIAŁEM PAŃSKIM OD KAPŁANA, przy którym ze czcią i miłością należy spożyć Ciało Chrystusa.