Szczęśliwy, kto ufa Bogu!

Alleluja.

Chwal, duszo moja, Pana,
chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę;
chcę śpiewać Bogu mojemu, póki będę istniał.

Nie pokładajcie ufności w książętach
ani w człowieku, u którego nie ma wybawienia. (…)

Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba,
kto ma nadzieję w Panu, Bogu swoim,
(…)
On wiary dochowuje na wieki,
daje prawo uciśnionym
i daje chleb głodnym.
Pan podnosi pochylonych, (…)
chroni sierotę i wdowę (…)

Pan króluje na wieki,
Bóg twój, Syjonie – przez pokolenia.

Alleluja.

Psalm 146, 1-10

Dużo Boga w tę niedzielę i tym samym dużo szczęścia dla Was!