Tornistry pierwszoklasistów poświęcone!

Wczoraj 23.09.2020 r. w naszym Sanktuarium, Pani Soboty zgromadziła pierwszoklasistów z tornistrami. W prezencie na nową, szkolną przygodę dzieci otrzymały obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej oraz Anioła Stróża. Podczas Mszy Św. wspólnie modliliśmy się, aby Bóg wypełnił ich serca miłością, a głowy mądrością. Dziecko jest wartością bezcenną, powierzoną przez Boga rodzicom, dlatego opiece Pani Soboty powierzyliśmy także rodziców, którzy podjęli trud i odważnie przyprowadzili swoje dzieci do Boga. To wielkie i ważne świadectwo prawdziwej wiary rodziców. Wiemy przecież wszyscy, że Bóg szczególnie umiłował, nie nasze słowa, lecz czyny i zaprasza nas wszystkich do przejścia od słów i słuchania do czynów, do dawania świadectwa.

Na mocy posługi wychowania rodzice, poprzez przykład własnego życia, są pierwszymi głosicielami Ewangelii wobec dzieci. (J.P. II Familiaris Consortio, 39)

Zasadniczym i niezastąpionym elementem wychowania do modlitwy jest konkretny przykład, żywe świadectwo rodziców: tylko modląc się wspólnie z dziećmi, wypełniając swoje królewskie kapłaństwo, ojciec i matka zstępują w głąb serc dzieci pozostawiając ślady, których nie zdołają zatrzeć późniejsze wydarzenia życiowe. (J.P. II Familiaris Consortio, 60).

Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. (Jk 1,22)

Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą! (1J 3,18)