Wszystko się pozna w swoim czasie…

Wszystkie dzieła Pana są bardzo piękne,

a każdy rozkaz Jego w swoim czasie jest wykonany.

Nie można mówić: <Cóż to? Dlaczego tamto?>

Wszystko bowiem się pozna w swoim czasie.

Na Jego rozkaz stanie się to wszystko, co Mu się podoba

i nikt nie może przeszkodzić, gdy spieszy z pomocą.

Czyny wszystkich ludzi są przed Nim

i nic nie może się ukryć przed Jego oczami.

On wzrokiem sięga od wieku do wieku

i nic nie jest dla Niego dziwne.

Nie można mówić: <Cóż to? Dlaczego tamto?>

Wszystko bowiem zostało stworzone w zamierzonym celu.

Błogosławieństwo Jego jak rzeka pokryło suchą ziemię

i napoiło ją jak potop.

Gniew zaś Jego wypędził narody

i obrócił miejsca nawodnione w słoną pustynię.

(…) wszystkie dzieła Pana są dobre,

w odpowiedniej chwili dostarcza On wszystkiego, czego potrzeba.

Nie można mówić: “To od tamtego gorsze”,

albowiem wszystko uznane będzie za dobre w swoim czasie.

Syr 16- 23, 33, 34