XI NIEDZIELA ZWYKŁA 18.06.2023r.

1. Zakończyła się tegoroczna Oktawa Bożego Ciała. Pragnę serdecznie ze szczerości serca podziękować Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do godnego i uroczystego przeżycia tego czasu:

 • Radzie parafialnej.
 • Strażakom.
 • Dziewczynkom sypiącym kwiatki i ich Rodzicom.
 • Dzieciom pierwszokomunijnym wraz z ich Rodzicami, które przeżywały swój biały tydzień.
 • Asystom z poszczególnych miejscowości.
 • Wszystkim pocztom sztandarowym.
 • Za dar i służbę przygotowania solidnego nagłośnienia.
 • Ministrantom i Lektorom.
 • Panu kościelnemu i Panom Organistom.
 • Nadzwyczajnym Szafarzom komunii św.
 • Wszystkim, którzy ofiarnie i z oddaniem jak co roku zbudowali piękne ołtarze w Boże Ciało, na zakończenie Oktawy i w Uroczystość Serca Jezusowego.
 • Wszystkim, którzy udekorowali swoje domy, zarówno na trasach procesji jak i w całej Parafii – jako wyraz czytelnego świadectwa swojej wiary. Jak sobie przejechałem przez teren parafii, to w zasadzie p oczywista prawda się rysuje – jaki związek z parafią i kościołem taki wygląd domu.
 • Służbom porządkowym – Policji.
 • Wszystkim, którzy wierzą i kochają JHS obecnego w Eucharystii – w myśl starej zasady – nie po gadaniu, ale po owocach ich poznacie i dlatego ofiarowali swój cenny dar czasu, by czynnie uczestniczyć we Mszach św. i procesjach Oktawy Bożego Ciała.
 • Wszystkim bez wyjątku za wszelkie dobro, życzliwość i zaangażowanie, które wynika tylko z jednej przyczyny Waszej szczerej żywej wiary – bardzo serdecznie dziękuję.
 

PODSUMOWUJĄC ZATEM NIE TYLKO CZAS MINIONEJ OKTAWY – ALE I TO CO OSTATNIO SIĘ DZIEJE – RÓWNIEŻ W NASZEJ PARAFII !!!!

Dziękuję za wszelką pomoc i życzliwość wielu osób zaangażowanych w życie naszej wspólnoty parafialnej, bardzo to sobie cenię, bo to wielki dar, dzięki któremu można wiele dobrego dokonać, ale przede wszystkim stanowi to o żywotności, godności i poziomie wszystkiego, co wspólnie przygotowujemy, by jak najpiękniej przeżywać każdą liturgię w naszej świątyni.
Tym bardziej to wielki dar Waszej życzliwości. Ale jest również niestety tak i bardzo mnie to boli, o czym wiem doskonale i mam w tej kwestii dokładne rozeznanie, że wiele osób jasno i zdecydowanie odmawia tej pomocy, gdy zostają o nią poproszeni.
Choć to bardzo trudne, ale rozumiem przez to jasno, że jest to oczywista deklaracja tych osób, że nie chcą mieć wiele do czynienia z naszą wspólnotą parafialną.
Każdy jest wolny i szanuje ten wybór, ale proszę też być konsekwentnym swoich decyzji i wobec później różnych doświadczeń i losów życiowych, zgodnie ze wcześniej dokonanym wyborem, nie oczekiwać nie wiadomo czego.
Myślę, że jest to podstawa zwykłej ludzkiej uczciwości  i wzajemnego dla siebie szacunku.
Choć powiem szczerze – nie stać mnie na taki poziom traktowania drugiego człowieka, który gdy o coś prosi, powiedzieć mu wtedy, przykre słowa które usłyszało się wcześniej osobiście – mnie również to nie obchodzi i nie mam czasu.
Proszę więc tych wszystkich, którzy się tak zachowują, by zastanowili się uczciwie nad tym co robią, zanim czy prędzej czy później, a często nie trzeba długo czekać, przyjdzie czas rewanżu.

2. Bardzo serdecznie pragnę podziękować WSZYSTKIM, którzy spieszą mi ze swoją życzliwością i wszelką pomocą oraz ofiarnością:

 • Za ofiary przelewane na konto parafialne i składane w kościele.
3. Bardzo serdecznie dziękuję za posprzątanie kościoła.
Troskę o estetykę naszej świątyni zakończyli mieszkańcy Golęczewa. Bardzo dziękuję Wam Wszystkim, którzy w odpowiedzialności i trosce o swoją świątynię podjęliście ten obowiązek i ofiarowaliście swój wysiłek i czas.  Bardzo proszę, by teraz ten ważny obowiązek przejęli

MIESZKAŃCY ZŁOTKOWA
/ wszyscy mieszkańcy/
Pp: : Franczak, Nadolni, Binkowscy, Hernes, Ćwikła
– z kwiatami.

/Dla wspólnego dobra i porządku termin sprzątania proszę ustalić z Panem Kościelnym.
/ tel. 603 131 005 /
Jeżeli w porządku sprzątania pojawili się nowi mieszkańcy i nie są wymienieni, również serdecznie zapraszam do współpracy./

  W ramach otwarcia się na dostępność Proboszcza i kontakt z Parafianami, by umożliwić zawsze potrzebny kontakt, gdy nie jest to możliwe przez bezpośrednie spotkanie, lub gdy jestem poza parafią, udostępniam w nagłych przypadkach numer telefonu komórkowego. 


W sytuacji kiedy nie będę mógł odebrać, proszę o informację esemesową. Jak tylko to będzie możliwe skontaktuję się osobiście.
Powyższa informacja dostępna jest już od dzisiaj na stronie internetowej parafii.

 

Z A P O W I E D Z I

Emilia Wachowiak st. wol. Parafia Sobota
Grzegorz Kaniewski st. wol. Parafia Rokietnica