Złote myśli – 10.01.2021 r. – Chrzest bramą do Bożego świata

“Sakrament Chrztu Św. jest bramą do wszystkich sakramentów.”

“Przez  sakramenty otrzymujemy kolejne łaski od Boga.”

“W naszej świadomości nie mieści się ogrom łaski Bożej, której przez te sakramenty nam Bóg udziela.”

Mamy być prorokami. Jeśli przez Chrzest wchodzimy w świat miłości Boga, to naturalne powinno być dla nas, by się tą radością podzielić z innymi.”

“Chrzest wprowadza nas też w świat kapłański, możliwość uczestniczenia w Eucharystii. A jak pamiętacie Pan Jezus powiedział, że każdy kto spożywa Jego Ciało i pije Jego Krew choćby i umarł, żyć będzie.

“Chrzest to wejście w królewski świat Boga. Ojciec – Bóg daje nam wszystko, co On posiada.”

“Tylko Chrystus zmartwychwstały może nas przeprowadzić przez śmierć.”

“W momencie Chrztu Św. narodziliśmy się do życia, które nie ma końca. Warto o tych narodzinach pamiętać.”

Fragm. kazania ks. Proboszcza K. Andrzejewskiego z dnia 10.01.2021 r.