Złote myśli – 11.06.2021 r. – Pragniesz czuć się spełniony w życiu?

Fragm. kazania ks. Proboszcza K. Andrzejewskiego z dnia 11.06.2021 r.:

Co wypełnia ludzkie życie, wypełnia nas, spełnia nas do końca?
Miłość. Miłość, która jest dawana innym. 
Zanurzmy się w słodyczy Bożego serca.
Wejdźmy w rzeczywistość Boga, który jest miłością, tylko wtedy będziemy w stanie pójść dalej.
Miłość Boża jest skierowana do każdego człowieka.
Krew Jezusa wylana została na nasze zbawienie, a woda obmywa wszelki brud z naszych serc.