Złote myśli – 11.10.2020 r. – Moc i łaska

“Jezus dziś w Ewangelii przypomina, że pierwszym warunkiem zbawienia jest Boża łaska, wyrażająca się w zaproszeniu wszystkich na ucztę, zaś drugim– jest odpowiedź człowieka, wyrażająca się w dobrowolnym przyjęciu zaproszenia, czyli łaski oraz podejmowany w mocy tejże łaskitrud nawrócenia, którego owocem jest czyste sumienie, czego symbolem jest w Ewangelii odpowiedni strój.” (Ks. Antoni Bartoszek, Uczta u Pana Boga – dar i zobowiązanie).

Szata weselna to łaska Pana Jezusa(fragm. kazania ks. Proboszcz K.Andrzejewski).

Jaka jest Twoja decyzja? Czy chcesz ubrać się w szatę weselną – przyjąć proponowaną przez Jezusa łaskę i podjąć trud nawrócenia?
A może odczuwasz strach, że sobie nie poradzisz. Niech słowa poniższej piosenki oraz psalmu będą dla Ciebie otuchą i dodadzą Ci sił:

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. (Flp 4,13)
Jezus mnie umacnia.
Rozlewaj swoją chwałę,
potęgę i moc .
Na miasto Twoje święte,
potęgę i moc.
(tekst piosenki Nebo “Chwała i cześć”)

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, 
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska 
są moją pociechą.
(Ps 23)