Złote myśli – 13.12.2020 r. – Czuwaj prawdziwie!

Jan przychodzi i staje jako człowiek wiary.
Jego kluczem jest czuwanie.

W tym Jego czuwaniu, Jezus jest na pierwszym miejscu.

Postać Jana Chrzciciela pokazuje postawę, która rodzi się z prawdziwego czuwania.

Człowiek, który czuwa prawdziwie,
nigdy nie jest zaskoczony.

Nie jest zaskoczony, nawet jeżeli nagle rozwala mu się życie,
przychodzi tragedia i staje pod krzyżem.”

(fragm. kazania ks. Proboszcz K. Andrzejewski z dnia 13.12.2020r.)