Złote myśli – 18.04.2021 r. – Wy jesteście świadkami…

“Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.”
Łk 24, 32

“Kto mówi: «Znam Go», a nie zachowuje Jego przykazań,
ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy.
Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.”
1 J 2, 4-5

“Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem.
Dotknijcie Mnie i przekonajcie się:
duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”.
Łk 24, 38-39

“Spokojnie zasypiam, kiedy się położę,
bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.”
Ps 4

Fragm. z kazania ks. K. Andrzejewskiego:
Wielki Piątek – dla Apostołów zawalił się świat, ich plany, ich oczekiwania. Oni spodziewali się zupełnie czegoś innego. I my też jesteśmy podobnej sytuacji. Ten czas pandemii dokonuje weryfikacji. Czytamy: “Kto mówi: «Znam Go», a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą”. Tymi słowami Pan Jezus pyta nas “Kim jesteś?”  I jednocześnie powtarza, byśmy się nie bali, byśmy nie byli zmieszani i nie mieli wątpliwości, w to że On naprawdę ZMARTWYCHWSTAŁ. Spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem otwiera na życie, otwiera na piękno.
To Zmartwychwstanie odciska się bardzo w naszej teraźniejszości, gdzie śmierć walczy z darem życia.