Złote myśli – 18.10.2020 r. – Słowo Życia

Jawicie się jako źródło światła w świecie,
trzymając się mocno Słowa Życia. 

Być źródłem światła w świecie. Łatwo powiedzieć, trudno wykonać. Często jest tak, że tego światła brakuje nam samym, czy gdzieś ono się w nas załamuje, czy gdzieś nawet przygasa. To jest doświadczenie ludzkiej egzystencji, która wydaje się rzeczywistością kruchą i zawodną. Chociażby to dzisiejsze współczesne doświadczenie, kiedy może nawet ze zdenerwowaniem, podirytowaniem widzimy jakąś ograniczoną naszą możliwość, słabość, bezradność.

A Słowo Boże nas zaprasza, abyśmy byli światłem dla świata (…) dla ludzi, którzy już zwątpili.

(…) Jezus pokazuje rzeczywistość ludzką i nie ukrywa, że ona jest trudna i niedoskonała. Po to właśnie przyszedł. Po to wszedł w nasze codzienne życie. By zmienić je, by dać nadzieję, by otworzyć w nas perspektywę innego spojrzenia…, choć w jakiś sposób jesteśmy pod krzyżem…

Być może otrzymujemy jakieś lekarstwo na ludzką pychę (…), która potrafi człowieka zaślepić.

Jezus odkrywa zupełnie nową kartę, kartę Świata Bożego, miłości, nadziei. Świata, który jest z jednej strony wezwaniem do tej naszej rzeczywistości, ale z drugiej tą nasza rzeczywistość, nawet jeśli ona jest taka opłakana, krucha i słaba, On potrafi przemienić i wlać w nasze serca nadzieję. I tej nadziei nam dzisiaj bardzo potrzeba. (..) My jesteśmy tu właśnie i łączymy się we wspólnocie modlitwy, by otworzyć się na rzeczywistość, do której zaprasza nas Jezus. Na Boży Świat, na świat który ociera każdą łzę i pokonuje każdy brak nadziei.

Jezus pokazuje nam prostą receptę w naszym dzisiejszym doświadczeniu, w którym się wszyscy znajdujemy:

Jesteście w  świecie, który jest światem ludzkim, niedoskonałym i ten świat wam towarzyszy, ale pamiętajcie że jestem Ja, Alfa i Omega – Początek i Koniec – Pan Życia.

Jeśli mamy być światłem dla świata, to tylko wtedy, gdy my sami będziemy się mocno trzymali Słowa Życia, czyli Jego (Boga). Inaczej nie jesteśmy w stanie zaświecić żadną nadzieją, żadnym światłem(…) “

(fragm. kazania 18.10.2020 r. ks. Proboszcz K. Andrzejewski)

Zatem

Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi.

(Jan Paweł II)