Złote myśli – 20.09.2020 r. – Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?

Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.
Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi.”
(Iz 55, 6-9)

Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają. (…)
Pan jest łagodny i miłosierny
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swych dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.

(fragm. Ps 145)

“Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus.”
(fragm. Flp 1, 21)

“Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?”
(fragm. Mt 20,14-15)

Bądźmy uważni na robaka zawiści i zazdrości, który prowadzi nas do złego osądzania ludzi, do wchodzenia w rywalizację w rodzinie, sąsiedztwie oraz w pracy – «To ziarno wojny»”
Prośmy Pana o łaskę przejrzystego serca jakim było serce Dawida. Przejrzystego serca, które szuka jedynie sprawiedliwości, szuka pokoju. Przyjazne serce, serce, które nie chce nikogo zabić, ponieważ zazdrość i zawiść zabijają.“
(Papież Franciszek podczas Mszy w Domu Św. Marty)

“Słowo Boże nie jest czymś, ale KIMŚ, kto wchodzi w relację z człowiekiem każdego czasu, każdej epoki, każdej sytuacji.”
“Bóg człowieka uznaje za swojego przyjaciela.”
“Tam, gdzie człowiek jest mądrzejszy od Boga, tam dzieją się dramaty.”
“O co my umawiamy się z Bogiem? Bóg umówił się z nami o życie wieczne.”
Bóg każdemu z nas pragnie dać to, co najpiękniejsze. To wytrąca całą argumentację komuś, kto próbuje mówić, że Bóg jest czemuś winny.”
“To jest kochani coś niesamowitego, co również i dzisiaj się dzieje. Nie chodzi o to, że ktoś jest dobry, że ktoś chce stworzyć i tworzy dobro, że ktoś do tego dobra zaprasza. Nie, to nie jest istotne. Istotne jest to, aby szukać dziury w całym. Niektórzy, wpadli już w to do takiego stopnia, że dzień bez afery, bez szukania sensacji jest dniem straconym. Oto właśnie złemu chodzi, by tam gdzie się dzieje dobro, rozwalić to dobro.”
“Gdzie dzieje się dobro, tam jest tendencja, żeby złym okiem na to dobro patrzeć.”
“Prosimy Cię Boże, abyś pomógł nam cieszyć się z tego, że Ty chcesz obdarować, nawet tych, którzy w ostatniej chwili do Ciebie przychodzą.”
“Mamy wzrastać w każdej dziedzinie swojego życia. Nie tylko tej zawodowej, ale też duchowej. Na sądzie ostatecznym będziemy sądzeni z miłości do drugiego człowieka.”
(fragm. kazania 16 i 20.09.2020 r. ks. proboszcz K. Andrzejewski)