Złote myśli – 27.06.2021 r. – Śmierci Bóg nie uczynił. Nie bój się, wierz tylko!

“Śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się z zagłady żyjących”
(Mdr 1,13)

“Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka”
(Mdr 2, 23)

“Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość”
(2 Kor 8,13)

“Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach”
(2 Kor 8,14)

“Nie bój się, wierz tylko!”
(Mk 5,36)

“Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości.”
(Mk 5,34)