Złote myśli – 6.06.2021 r. – Dokonaj wyboru w imię wolności!

Fragm. kazania ks. Proboszcza K. Andrzejewskiego z dnia 06.06.2021 r.:

Wolność jest największym darem i zadaniem.
Dokonaj wyboru w imię prawdziwej wolności, do której zostałeś stworzony, w imię Boga, który jest życiem.
Pełnijmy wolę Bożę, bądźmy przyjaciółmi Jezusa, wybierzmy mądrze, wybierzmy życie!