Złote myśli – Jesteśmy świątynią Boga

To tutaj przychodzimy, po to, by w tym miejscu, spotykając się z łaską Boga, sami stawać się świątynią Boga. To Bóg uświęca nas przychodzących do tej świątyni.

Najpierw musi być odpowiedni grunt do stawania się świątynią (…) Jeśli człowiek chce otworzyć się na prawdę i w tej prawdzie szuka sprawiedliwości, to prowadzi do tego, że fundamentem jego życia jest Pan Jezus (…) – a to fundament wykuty w skale. (…) Taki fundament daje tą możliwość, że to co budujemy staje się trwałe.

Od odpowiedzi na pytanie “Za kogo wy Mnie uważacie?” zależy wszystko.

Kościół działa mocą Boga (…) mocą Boga potrafi pokonać wszelkie zło.

Na nic się zda zło tego świata, jeśli będziemy mieć fundament jakim jest Jezus Chrystus.
(fragm. kazania 25.10.2020 r. ks. Proboszcz K. Andrzejewski)

Bracia, wy jesteście Bożą budowlą. (…)

Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje.

Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego niż ten, który jest płożony, a którym jest Jezus Chrystus.

Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?

Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg.

Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.
(1 Kor 3, 9-11. 16-17)